Opracowania epok literackich

Wszystko o epokach literackich – okres w dziejach literatury, charakteryzujący się odrębnymi zjawiskami w kulturze. Różnice te dotyczą przede wszystkim poglądów filozoficznych, cech utworów literackich oraz dzieł z innych dziedzin sztuki, ale także mają związek z kulturą, oświatą i religią. Utwory literackie z danej epoki charakteryzują się pewnym podobieństwem i można je rozpoznać jako pochodzące z tego, a nie innego okresu.
Z uwagi na pewne cechy typowe dla utworów powstałych w danym okresie oraz przekonania i postawy ich autorów można w dziejach literatury wyodrębnić dziesięć epok literackich.

Polecane kategorie:

Barok

Barok

Epoka - Barok Nauka z języka polskiego szybko Cię nudzi? Masz problem z zapamiętaniem, analizą i interpretacją epoki barok, która…