Dwudziestolecie Międzywojenne

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Zdobądź dostęp do pełnego opracowania epok literackich!

Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie ponad 80 stron A4 szczegółowych opracowań wszystkich epok literackich. Ucz się w wygodny sposób i nie trać czasu na szukanie wiedzy.

Kup teraz dostęp na cały rok.

59.99zł

Dostęp do produktu

Epoka - Dwudziestolecie Międzywojenne

1. Czas trwania epoki

Epoka trwała od 1918 roku (zakończenie I wojny światowej) do 1939 roku (wybuch II wojny światowej).

2. Nazwa

Odnosi się do ram czasowych epoki i długości jej trwania.

3. Postrzeganie świata, Boga, ludzi

Wybuch I wojny światowej w 1914 roku wpłynął na powstanie nowych prądów kulturalnych, niosących rewolucyjne zmiany. Rozpadły się cesarstwa, które uchodziły za niezniszczalne, zniknął stary porządek Europy i zmienił się układ sił politycznych. Zmieniły się także wyznawane kodeksy moralne, do głosu dochodziły inne niż wcześniej wartości. Pojawienie się filmu i radia zapoczątkowało dominację kultury audiowizualnej i rozwój tzw. kultury masowej (popularnej). W Polsce cieszono się z odzyskania niepodległości. Czasem jednak upadały kolejne rządy, wzrosło bezrobocie, robotnicy strajkowali spadła produkcja przemysłowa.

4. Gatunki literackie

Powieść psychologiczna- odmiana powieści, której głównym tematem są przeżycia wewnętrzne bohatera, jego doznania, emocje, relacje z innymi ludźmi i sposób odbierania świata.

Powieść awangardowa– zrywa z wyznacznikami literatury realistycznej, a więc zniekształceniu ulegają kategorie takie, jak fikcja werystyczna, spójność akcji, logika przyczynowo-skutkowa wydarzeń.

Dramat awangardowy- cechą tego gatunku jest zerwanie z zasadami dramatu tradycyjnego. Czasoprzestrzeń ulega tu zatem wyraźnej deformacji, często o cechach groteski lub absurdu. Akcja staje się zbiorem luźnych epizodów, które nie są ze sobą powiązane na zasadzie przyczynowo-skutkowej. Stylistyka dramatu awangardowego jest synkretyczną mieszaniną różnych poetyk, często przyjmuje postać parodii i trawestacji. Oddaje ona przypadkowość ludzkiego losu, absurd historii czy kryzys humanistycznych wartości.

5. Tematyka

Tematyką epoki jest miasto, codzienność, odzyskana niepodległość oraz rewolucja społeczna

6. Cele i cechy literatury

 • diagnoza społeczna- futuryzm oraz katastrofizm

7. Typowy bohater

 • Szary człowiek- niczym się nie wyróżnia, anonimowy, często robotnik lub chłop

 • Inteligent- wyobcowany że społeczeństwa

8. Typ autora

 • zwykły człowiek

 • eksperymentator

9. Hasła epoki

 • miasto masa maszyna – fascynacja postępem, techniką, anonimowością kontaktów

 • zmierzch Zachodu

10. Wybitni filozofowie

 • Edmund Husserl- jego koncepcja poznania i metoda opisu zjawisk (fenomenów) fenomenologia. Głosił konieczność „powrotu do rzeczy”, czyli do bezpośredniego doświadczenia tego, co dane. Wszelkie pojęciowe rozważania uznał za bezsensowne. Należało zwrócić się w stronę świadomości.

 • Oswald Spengler- autor „Zmierzchu Zachodu”, przedstawiciel katastrofizmu, głoszącego upadek kultury europejskiej. Krytycznie ocenił współczesność. Przewidywał wszechwładzę pieniądza oraz gigantyczne skupiska anonimowych ludzi.

 • Martin Heidegger- przedstawiciel egzystencjalizmu, uznał, że tylko człowiek egzystuje, ponieważ jedynie on ma świadomość własnego istnienia, dzięki czemu może skierować refleksje na samego siebie, może własną egzystencję zaaprobować albo ją potępić. Istotą ludzkiej egzystencji jest również zespolenie ze światem innych ludzi oraz jego nakierowanie ku śmierci, będącej nieodwołalnym końcem. Wszystko, co trwałe, jest wymysłem człowieka: jest on otoczony przez nicość. Człowiek umiera w każdym dniu swojego życia.

11. Popularne poglądy filozofii i psychologii

 • Katastrofizm- przekonanie o schyłkowości i nieuchronnym upadku cywilizacji europejskiej. Dotychczasowe wartości uznane zostały za nieaktualne, a dalszy rozwój kultury za niemożliwy. Grono zwolenników katastrofizmu rosło wraz z rozwojem faszyzmu i napływu informacji o terrorze w ZSRR.

12. Najważniejsze kierunki w malarstwie

 • Kubizm- rozbicie przedmiotu i ludzkich postaci na bryłowate partie, zastosowanie ostrych konturów, linii prostych i łuków, częste wariacje na obrany temat, który był jedynie pretekstem do tworzenia dzieła. Przedstawiciele: Pablo Picasso, Georges Braque

 • Surrealizm (nadrealizm)- uwolnienie wyobraźni artysty od reguł logicznego myślenia i wszelkich norm, posługiwanie się absurdalnym lub makabrycznym żartem, parodią lub groteską, obrazy wyglądające jak przedstawienie snów lub halucynacji, brak logicznego uporządkowania i związku między elementami dzieła, fascynacja twórczością osób chorych umysłowo i dzieci. Przedstawiciele: Salvador Dali, Max Ernst

13. Najważniejsze kierunki w architekturze

 • Funkcjonalizm- położenie nacisku na funkcjonalność budowli, zacieranie różnicy między architekturą i techniką, kult maszyny, budynki kolorystycznie neutralne.

 • Konstruktywizm- pomijanie funkcji dzieła na rzecz zaakcentowania jego konstrukcji, wykorzystanie materiałów stosowanych w przemyśle: mosiądzu, stali, szkła.

 • W rzeźbie zaobserwować można stopniowe upraszczanie kształtu ludzkiej figury, dążące do przedstawień minimalistycznie prostych.

14. Literatura światowa

Proza- pojawiają się nowe typy powieści. Tworzą je:

15. Literatura polska

 • Proza- wybitni twórcy: Stefan Żeromski „Przedwiośnie”, Zofia Nałkowska „Granica”, Witold Gombrowicz „Ferdydurke”, Bruno Schulz „Sklepy cynamonowe”

 • Dramat- wybitni twórcy: Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy”, Jerzy Szaniawski „Żeglarz”

16. Najważniejsze grupy poetyckie

 • Skamander- nazwa nawiązywała do tytułu miesięcznika poetyckiego, a wywodziła się od mitologicznego źródła, grupa nie określiła własnego programu, propagowała prawo do swobody artystycznej, uznawała poetę za rzemieślnika, przedstawiciela tłumu, a nie za nadludzką istotę, charakteryzowała się niechęcią do patosu, kultem młodości i radości, nieodcinaniem się od tradycji i kultury. Przedstawicielami skamandrytów byli: Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń.

 • Awangarda Krakowska

Wspieraj rozwój serwisu JPmatura.pl

korzystaj z doskonale przygotowanych notatek

Autorskie opracowanie epok literackich

Opracowanie epok literackich

Hej przyjacielu! Potrzebujesz pomocy daj znać.