Oświecenie

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Zdobądź dostęp do pełnego opracowania epok literackich!

Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie ponad 80 stron A4 szczegółowych opracowań wszystkich epok literackich. Ucz się w wygodny sposób i nie trać czasu na szukanie wiedzy.

Kup teraz dostęp na cały rok.

59.99zł

Dostęp do produktu

Epoka - Oświecenie

1. Ramy czasowe

 • W Europie oświecenie rozpoczyna się pod koniec XVII w. i trwało do końca następnego stulecia.

2. Nazwa

 • Nadaje wysoką rangę epoce- nastąpiło w niej „Oświecenie” ludzkości.

 • Nawiązuje do przenośnego znaczenia świata: światło poznania, rozpraszające mroki niewiedzy.

3. Gatunki literackie

 • Bajka

 • Satyra

 • Poemat heroikomiczny

 • Poemat opisowy

Bajka- jest to krótki utwór literacki zawierający morał- pouczenie. Często ma charakter żartobliwy. Bohaterami bajek są ludzie, zwierzęta, zjawiska, które uosabiają cechy ludzkie (uczucia, mówienie, jakieś poglądy na dany temat). Morał bajki może się znajdować na początku, ale i także na końcu.

Satyra- gatunek literacki lub publicystyczny łączący w sobie epikę, lirykę i dramat. Wywodzący się ze starożytności, ośmiesza i piętnuje ukazywane w niej zjawiska, obyczaje, politykę, grupy lub stosunki społeczne.

Poemat heroikomiczny- jest to utwór literacki, opierający się na połączeniu podniosłego stylu wypowiedzi z błahą, przyziemną tematyką, co tworzy efekt komiczny.

Poemat opisowy- jest to utwór wierszowany, którego podstawową formą jest opis. Przedmiotem opisu jest przyroda, krajobraz, przedmioty kulturowe, zajęcia ludzi. Opisowi towarzyszy ton dydaktyczny, nierzadko w takim poemacie obecna jest refleksja filozoficzna.

4. Cele i cechy literatury

 • Dydaktyzm- wytykanie wad, pochwała edukacji i reform

 • Klasycyzm- jasne reguły, tradycja antyczna, ład i harmonia oraz prostota

5. Typowy bohater

 • Człowiek czuły- pragnie kontaktu z innymi- przyjaźń, rodzina- nastawiony na szersze więzi, melancholijny, wrażliwy, a nawet przewrażliwiony.

 • Człowiek oświecony- oczytany, wolny od przesądów, kieruje się rozumem, towarzyski, mający nienaganne maniery, obywatel- patriota, reformator.

6. Typ autora

 • Libertyn- kpi z wszelkich norm moralnych,obyczajowych, religijnych

 • Pisarz Oświecony- wykształcony, zaangażowany społecznie i politycznie, irytują go zabobony

7. Hasła epoki

 • cogito ergo sum- myślę, więc jestem- rozum stanowi nieomylne źródło poznania

 • tabula rasa- czysta karta- człowiek rodzi się niewinny i otwarty na edukację

8. Do najważniejszych inicjatyw politycznych należy

 • założenie przez pijara Stanisława Konarskiego Collegium Nobilium- szkoły o nowoczesnym programie- rok 1740

 • otwarcie Biblioteki Załuskich, pierwszej w Polsce biblioteki publicznej- rok 1747

 • utworzenie Szkoły Rycerskiej, kształcącej oficerów przyszłej nowoczesnej armii- rok 1765

 • wydawanie czasopism:”Monitor” w latach 1765-1785 (pierwsze w Polsce nowoczesne czasopismo społeczno-polityczne) „Zabawy przyjemne i pożyteczne” w latach 1770-1777

9. Pojęcia Oświeceniowe

Racjonalizm- podstawowe narzędzie poznania świata to rozum, który miał pomagać w zwalczaniu przesądów, weryfikowaniu autorytetów oraz w ocenianiu działań człowieka.

10. Trzy poglądy artystyczne literatury Oświecenia

 • Klasycyzm
 • Sentymentalizm
 • Rokoko

11. Odkrycia naukowe epoki Oświecenia

Izaak Newton– genialny matematyk, fizyk i astronom, twórca trzech zasad dynamiki i prawa powszechnego ciążenia, grawitacji. Na podstawie tych praw wyjaśnił m.in. odkrycia Keplera. Wyjaśnił pływy i odpływy, miał osiągnięcia w teorii optyki.

Linneuszszwedzki lekarz i botanik.

Buffon największy zarządca ogrodu botanicznego, zwolennik teorii stałości gatunków.

Leonard Euler- największy matematyk XVII w. Jego ojciec był wiejskim pastorem, który zapewnił synowi gruntowne wykształcenie. Autor około 500 prac. Świetny popularyzator wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

12. Najwybitniejsi filozofowie

 • John Locke- stworzył podstawy empiryzmu, twierdził, iż umysł ludzki jest jak czysta karta papieru (tabula rasa), bez żadnych pojęć wrodzonych. Dopiero w kontakcie ze światem zewnętrznym, dzięki doświadczeniu i rozumowi, karta ta jest zapisywana.

 • Immanuel Kant- autor m.in. dzieła „Krytyka czystego rozumu”, uważał, że obiektywny świat poza ludzkim umysłem nie istnieje, to ludzki rozum go konstruuje. Głosił ponadto, iż wola człowieka jest podstawą moralności.

 • Jean Jacques Rousseau- odrzucił teorię postępu, gdyż jego zdaniem rozwój umysłowy prowadzi do degradacji moralnej człowieka.

 • Gottfried Wilhelm Leibniz- według niego Bóg stworzył świat najlepszy z możliwych, a istniejące zło jest koniecznym warunkiem ludzkiej wolności.

Wspieraj rozwój serwisu JPmatura.pl

korzystaj z doskonale przygotowanych notatek

Autorskie opracowanie epok literackich

Opracowanie epok literackich

Hej przyjacielu! Potrzebujesz pomocy daj znać.