Pozytywizm

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Zdobądź dostęp do pełnego opracowania epok literackich!

Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie ponad 80 stron A4 szczegółowych opracowań wszystkich epok literackich. Ucz się w wygodny sposób i nie trać czasu na szukanie wiedzy.

Kup teraz dostęp na cały rok.

59.99zł

Dostęp do produktu

Epoka - Pozytywizm

1. Ramy czasowe

 • W Europie druga połowa XIX wieku (głównie od około 1850r. do około 1880r.).

 • W Polsce od 1863/1864 (wybuch i upadek powstania styczniowego) do lat 70. i 80. XIX wieku (ukazanie tomiku wybitnego polskiego poety młodopolskiego: Kazimierza Przerwy-Tetmajera).

2. Nazwa wywodzi się od

 • Tytułu dzieła francuskiego filozofa Augusta Comte’a „Kurs filozofii pozytywnej”

 • Pozytywny” 

3. Gatunki literackie pozytywizmu

 1. Felieton

 2. Reportaż

 3. Nowela

Felieton- to jeden z gatunków publicystycznych, który dotyczy przeważnie aktualnych wydarzeń i problemów. Składa się często ze swobodnych dywagacji, które mogą przybierać zabarwienie satyryczne. Jako jedyny gatunek publicystyczny, dopuszcza istnienie fikcji literackiej. Jest lekki, swobodny, o barwnym, gawędziarskim stylu.

Reportaż- to gatunek publicystyczno-literacki, przedstawia rzeczywiste zdarzenie i towarzyszące mu okoliczności. Autor reportażu opowiada o zdarzeniach, których był świadkiem lub których przebieg zna z relacji świadków. Reportaż może zawierać cytaty, wypowiedzi świadków zdarzenia, tematem reportażu może być wszystko, co przykuwa uwagę, ważny jest problem i bohater. Reportaż można pisać w czasie teraźniejszym, co nadaje tempa relacji, wywołuje w czytelniku wrażenie obserwacji opisywanego wydarzenia.

Nowel- krótki utwór epicki charakteryzujący się zwięzłą, jednowątkową fabułą, dramatyczną konstrukcją, rezygnacją z postaci i zdarzeń epizodycznych na rzecz wyeksponowania bohatera. Kompozycyjną osią jest motyw zasadniczy dla końcowej puenty, który wyznacza dynamikę fabuły, wprowadza regularnie okres niespodzianki sytuacyjnej albo psychologicznej.

4. Tematyka

 • praca organiczna każda grupa społeczna musi dobrze funkcjonować, by państwo dobrze się rozwijało.

 • praca u podstaw

5. Cele i cechy literatury

 • Poznawcza rola literatury

 • Realne problemy jednostki

 • Służba społeczeństwu

6. Typowy bohater

 • Dziecko

 • Działacz

 • Żyd

Typ autora: Jest osobą, która nie wynosi się nad otoczenie, żyje jak wszyscy ( zaprzeczenie wieszcza). Służy społeczeństwu swą wiedzą i talentem, publikuje w prasie.

7. Pojęcia Pozytywistyczne

 • Scjentyzm (od łac. scienta- wiedza)- zaufanie tylko do nauki i jej wyników poznawczych, na plan pierwszy wysunięto nauki przyrodnicze.

 • Ewolucjonizm (od łac. evolutio- rozwinięcie)- przekonanie o ciągłym, powolnym, stopniowym i nieodwracalnym rozwoju świata i istnienia w nim elementów.

8. Poglądy filozoficzne

 • August Comte- w poznawaniu zaufać można jedynie naukom przyrodniczym, powinniśmy badać to, co jest dostępne rozumowi.

 • John Stuart Mill- zwolennik utylitaryzmu i empiryzmu. Uważał, że każde działanie człowieka powinno służyć dobru społecznemu.

 • Herbert Spencer- przeniósł teorię ewolucjonizmu z nauk przyrodniczych do nauk o społeczeństwie- cała rzeczywistość podlega nieustannym zmianom, a więc ewoluuje, co powoduje stały rozwój ludzkości.

 • Hipolit Taine- twierdził, że w dziejach zamiast powolnego rozwoju zachodzą zmiany skokowe. Był zwolennikiem determinizmu.

Wspieraj rozwój serwisu JPmatura.pl

korzystaj z doskonale przygotowanych notatek

Autorskie opracowanie epok literackich

Opracowanie epok literackich

Hej przyjacielu! Potrzebujesz pomocy daj znać.