Romantyzm

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Zdobądź dostęp do pełnego opracowania epok literackich!

Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie ponad 80 stron A4 szczegółowych opracowań wszystkich epok literackich. Ucz się w wygodny sposób i nie trać czasu na szukanie wiedzy.

Kup teraz dostęp na cały rok.

59.99zł

Dostęp do produktu

Epoka - Romantyzm

1.Tendencje romantyczne

 • Pojawiły się już w II połowie XVII wieku. W pierwszej połowie XIX wieku romantyzm objął całą Europę:

 • W Polsce za początek romantyzmu przyjmuje się wydanie “Ballad i romansów” Adama Mickiewicza- w 1822 roku. Koniec epoki upatrywany jest w upadku powstania styczniowego rok 1864

2. Nazwa wywodzi się od

 • Rzeczownika “romans”– opowieść awanturniczo- przygodowa

 • Przymiotnika “romantyczny”– coś zmyślonego, niezwykły krajobraz, “jakby z romansu”, utwór odbiegający od ideałów antycznych

3. Gatunki literackie romantyzmu

 • Ballada

 • Sonet

 • Poemat dygresyjny

 • Powieść poetycka

Ballada – to gatunek literacki. Obejmuje on utwory łączące elementy epiki, liryki oraz dramatu. Opowiada o historycznych lub legendarnych wydarzeniach. Często zawiera odwołania do wierzeń ludowych, baśni czy podań. Nastrój ballad jest tajemniczy i niezwykły, może budzić grozę. Ważną funkcję w utworach tego gatunku pełni przyroda, często jest przedstawiana jako siła, która wymierza sprawiedliwość i decyduje o losach bohaterów.

Sonet – utwór należący do liryki, charakteryzujący się specyficzną budową. Składa się z czterech zwrotek, dwie pierwsze są cztero-wersowe i mają charakter opisowy, dwie ostatnie są trójwersowe o charakterze refleksyjnym.

Poemat dygresyjny – utwór wierszowany, o fragmentarycznej budowie, łączący elementy epickie, liryczne i dyskursywne. Składa się z kilku epizodów, które powiązane są ze sobą głównym wątkiem. Najczęściej jest nim motyw podróży bohatera. Wydarzenia, które opisuje narrator są przedstawione w sposób żartobliwy, śmieszny. Są one pretekstem do wypowiadania osobistych myśli, uwag i sądów na różne tematy.

Powieść poetycka – rozbudowany utwór wierszowany, łączący w sobie elementy dramatyczne I liryczne. Kompozycja utworu charakteryzuje się fragmentarycznością, szybkim tempem akcji, inwersją czasową fabuły. Akcja utworu często rozgrywa się na tle wydarzeń historycznych. Narrator w subiektywny sposób opisuje dramatyczne wydarzenia; wyraża swoje odczucia, opinię na temat postawy bohaterów.

4. Tematyka

 • Miłosna
 • Patriotyczna i narodowa
 • Moralna i metafizyczna

5. Cele i cechy literatury

 • Wyrażenie uczuć – spontaniczność

 • Historyzm – zrywanie z regułami

6.Typowy bohater

 • Bohater Werteryczny– bierny, cierpiący, nadwrażliwy, często kończy samobójstwem

7. Typ autora

 • Geniusz

 • Wieszcz

8. Postrzeganie świata, Boga i ludzi

 • Zmiany w światopoglądzie ludzi nowej epoki spowodowane były ruchami narodowowyzwoleńczymi i rewolucyjnymi.

 • Wielka Rewolucja Francuska ukształtowała hasła :”wolność, równość, braterstwo

 • W Polsce do zmian w światopoglądzie przyczyniły się upadek państwa oraz walki o odzyskanie niepodległości.

9. Pojęcia związane z romantyzmem

 • Irracjonalizm

10. Cechy malarstwa doby Romantyzmu

 • Rozszerzenie palety barw

 • operowanie kontrastem

 • dramatyczna tematyka

11. Najwybitniejsi filozofowie Romantyzmu

 • Johann Fichte– uznał, że duch jest ważniejszy od materii.

 • George Hegel– świat kształtuje się według absolutnej idei, a ta rozwija się poprzez jedność przeciwieństw. Każde pojęcie ma swe przeciwieństwo. Prawa rozwoju świata i historii są rozumiane i logiczne, w związku z czym każde zjawisko odbywa się we właściwym momencie.

 • Friedrich Schelling– przekonany był o przewadze wiary i intuicji nad rozumem (irracjonalizm). Uznał sztukę za najwyższą formę ludzkiej działalności.

Wspieraj rozwój serwisu JPmatura.pl

korzystaj z doskonale przygotowanych notatek

Autorskie opracowanie epok literackich

Opracowanie epok literackich

Hej przyjacielu! Potrzebujesz pomocy daj znać.