Epoka - Romantyzm

Nie trać cennego czasu na szukanie informacji z różnych źródeł. Zainwestuj w pełne opracowanie i ciesz się z osiągnięcia nowych sukcesów. Poznaj lepiej naszą pomoc naukową w postaci opracowania PDF. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

 • Tendencje romantyczne pojawiły się już w II połowie XVII wieku. W pierwszej połowie XIX wieku romantyzm objął całą Europę.
 • W Polsce za początek romantyzmu przyjmuje się wydanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza – w 1822 roku. Koniec epoki upatrywany jest w upadku powstania styczniowego rok 1864.
 • Rzeczownika  „romans” – opowieść awanturniczo – przygodowa.
 • Przymiotnika  „romantyczny” – coś zmyślonego, niezwykły krajobraz,  „jakby z romansu”, utwór odbiegający od ideałów antycznych.
 • Ballada
 • Sonet
 • Poemat dygresyjny
 • Powieść poetycka


Ballada – to gatunek literacki. Obejmuje on utwory łączące elementy epiki, liryki oraz dramatu. Opowiada o historycznych lub legendarnych wydarzeniach. Często zawiera odwołania do wierzeń ludowych, baśni czy podań. Nastrój ballad jest tajemniczy i niezwykły, może budzić grozę. Ważną funkcję w utworach tego gatunku pełni przyroda, często jest przedstawiana jako siła, która wymierza sprawiedliwość i decyduje o losach bohaterów.

Sonet – utwór należący do liryki, charakteryzujący się specyficzną budową. Składa się z czterech zwrotek, dwie pierwsze są czterowersowe i mają charakter opisowy, dwie ostatnie są trójwersowe o charakterze refleksyjnym.

Poemat dygresyjny – utwór wierszowany, o fragmentarycznej budowie, łączący elementy epickie, liryczne i dyskursywne. Składa się z kilku epizodów, które powiązane są ze sobą głównym wątkiem. Najczęściej jest nim motyw podróży bohatera. Wydarzenia, które opisuje narrator, są przedstawione w sposób żartobliwy, śmieszny. Są one pretekstem do wypowiadania osobistych myśli, uwag i sądów na różne tematy.

Powieść poetycka – rozbudowany utwór wierszowany, łączący w sobie elementy dramatyczne I liryczne. Kompozycja utworu charakteryzuje się fragmentarycznością, szybkim tempem akcji, inwersją czasową fabuły. Akcja utworu często rozgrywa się na tle wydarzeń historycznych. Narrator w subiektywny sposób opisuje dramatyczne wydarzenia; wyraża swoje odczucia, opinię na temat postawy bohaterów.

 • Miłosna
 • Patriotyczna i narodowa
 • Moralna i metafizyczna
 • Wyrażenie uczuć – spontaniczność.
 • Historyzm – zrywanie z regułami.

Bohater Werteryczny bierny, cierpiący, nadwrażliwy, często kończy samobójstwem.

 • Geniusz
 • Wieszcz
 • Rozszerzenie palety barw
 • Operowanie kontrastem
 • Dramatyczna tematyka
 • Johann Fichte – uznał, że duch jest ważniejszy od materii.
 • George Hegel – świat kształtuje się według absolutnej idei, a ta rozwija się poprzez jedność przeciwieństw. Każde pojęcie ma swe przeciwieństwo. Prawa rozwoju świata i historii są rozumiane i logiczne, w związku z czym każde zjawisko odbywa się we właściwym momencie.
 • Friedrich Schelling – przekonany był o przewadze wiary i intuicji nad rozumem (irracjonalizm). Uznał sztukę za najlepszą formę ludzkiej działalności.

Podobają Ci się podobne treści?

Zapisz się do naszego newslettera i zdobądź -20% zniżki na wszystkie opracowania! Wysyłamy tylko wartościowe treści dotyczące matury z języka polskiego!

Kupon rabatowy -20%

Wykorzystaj -20% zniżki na wszystkie opracowania! 

JPMATURA-20