Epoka literacka współczesność

Nauka języka polskiego szybko Cię nudzi? Masz problem z zapamiętaniem epoki współczesności, która jest potrzebna do matury? Poznaj naszą pomoc naukową w postaci opracowania PDF. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Czas trwania współczesności

Epoka rozpoczęła się w 1945 roku (zakończenie II wojny światowej) i trwa do czasów dzisiejszych.

Nazwa epoki literackiej

Epoka określona jest obecnie jako Współczesność ze względu na to, że w czasie jej trwania żyjemy. W jej obrębie wyróżniamy poszczególne prądy literackie o własnych nazwach.

Gatunki literackie

Esej – jest to forma literacka lub literacko – naukowa, prezentująca punkt widzenia autora. Esej może poruszać tematykę filozoficzną, społeczną lub artystyczną, być formą krytyki literackiej lub manifestu politycznego.

Groteska – jest kategorią estetyczną, charakteryzującą się połączeniem w jednym dziele np. tragizm i komizm, fantastyka i realizm, piękno i brzydota.

Tematyka w epoce

Historia najnowsza – wojna, holocaust, stalinizm, groteskowy świat PRL-u.

Cele i cechy literatury

Jednym z celi i cech literatury w epoce współczesności było zaangażowanie polityczne.

Typowy bohater

 • Pisarz
 • Inteligent
 • Kat lub ofiara

Hasła w epoce współczesności

 • Apokalipsa spełniona – wojna przekreśliła religię, etykę, kulturę.
 • Wielość prawd – nie ma prawdy obiektywnej, każdy ma swoją prawdę, spory o prawdę są jałowe, literatura to tylko intelektualna gra.
 • Mała ojczyzna

Postrzeganie świata, Boga i ludzi

 • Wczesne czasy powojenne – radość z zakończenia wojny zakłócały pytania o przyczynę tego, co się wydarzyło. Ci, którzy wojnę przeżyli poza krajem, wracali teraz do kraju lub zostali na obczyźnie. Kultura podporządkowana została interesom państwa i partii komunistycznej. Ludzie nadal żyli w strachu, toczyły się procesy polityczne, przeciwników ideologicznych zamykano w więzieniach, działała cenzura, a dzieła tych, którzy nie pisali Wymyśl narzuconych reguł, nie były wydawane. Ukazały się one w drugim obiegu wydawniczym (nielegalnie), podobnie jak tłumaczenia dzieł zagranicznych twórców.
 • Czasy po śmierci Stalina (1953) – po śmierci Stalina osłabł system terroru, zwiększyły się swobody obywatelskie, powstały niezależna od partii instytucje kulturalne, działały tatry studenckie. Nadal jednak wybuchały protesty społeczne, a działaczy politycznych spotykały szykany. W latach 60. nasilił się antysemityzm, w wyniku którego lub wielu ludzi wymuszonych było opuścić Polskę.

Zjawiska występujące w literaturze w okresie współczesności

 • „Nowa powieść”, antypowieść – we Francji, odrzucająca logiczną budowę świata przedstawionego i eksperymentująca z czasem, językiem oraz formą.
 • Teatr absurdu – poświęcony tragizmowi współczesnego człowieka, rezygnuje z akcji i scenografii, pomija psychologiczną motywację postępowania.
 • Socrealizm – tematyka pracy i walki klasowej.
 • Egzystencjalizm – bohater przedstawiony jako samotna jednostka, zagubiona w absurdalnym świecie, nękana poczuciem nicości i skazana na wolność wyboru.

Podobają Ci się podobne treści?

Zapisz się do naszego newslettera i zdobądź -20% zniżki na wszystkie opracowania! Wysyłamy tylko wartościowe treści dotyczące matury z języka polskiego!

Kupon rabatowy -20%

Wykorzystaj -20% zniżki na wszystkie opracowania! 

JPMATURA-20