Współczesność

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Zdobądź dostęp do pełnego opracowania epok literackich!

Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie ponad 80 stron A4 szczegółowych opracowań wszystkich epok literackich. Ucz się w wygodny sposób i nie trać czasu na szukanie wiedzy.

Kup teraz dostęp na cały rok.

59.99zł

Dostęp do produktu

Epoka - Współczesność

1. Czas trwania epoki

Epoka rozpoczęła się w 1945 roku (zakończenie II wojny światowej) i trwa do czasów dzisiejszych.

2. Nazwa

Epoka określona jest obecnie jako Współczesność ze względu na to, że w czasie jej trwania żyjemy. W jej obrębie wyróżniamy poszczególne prądy literackie o własnych nazwach.

3. Gatunki literackie

 • Esej

 • Powieść- groteska

Esej- jest to forma literacka lub literacko-naukowa, prezentująca punkt widzenia autora. Esej może poruszać tematykę filozoficzną, społeczną lub artystyczną, być formą krytyki literackiej lub manifestu politycznego

Groteska- jest kategorią estetyczną, charakteryzującą się połączeniem w jednym dziele np. tragizm i komizm, fantastyka i realizm, piękno i brzydota.

4. Tematyka

 • Historia najnowsza- wojna, holocaust, stalinizm, groteskowy świat PRL-u

5. Cele i cechy literatury

 • Zaangażowanie polityczne

6. Typowy bohater

 • Pisarz

 • Inteligent

 • Kat lub ofiara

7. Typowy autor

 • Autorytet moralny- jest powszechnie znany i szanowany, stoi na straży zasad etycznych, chętnie wypowiada się na różne tematy

 • Opozycjonista- sprzeciwia się władzy, ryzykuje prześladowania

8. Hasła epoki Współczesnej

 • Apokalipsa spełniona- wojna przekreśliła religię, etykę, kulturę

 • Wielość prawd- nie ma prawdy obiektywnej, każdy ma swoją prawdę, spory o prawdę są jałowe, literatura to tylko intelektualna gra

 • Mała ojczyzna

9. Postrzeganie świata, Boga, ludzi

 • Wczesne czasy powojenne-radość z zakończenia wojny zakłócały pytania o przyczynę tego, co się wydarzyło. Ci którzy wojnę przeżyli poza krajem, wracali teraz do kraju lub zostali na obczyźnie. Kultura podporządkowana została interesom państwa i partii komunistycznej. Ludzie nadal żyli w strachu toczyły się procesy polityczne, przeciwników ideologicznych zamykano w więzieniach, działała cenzura, a dzieła tych, którzy nie pisali Wymyśl narzuconych reguł, nie były wydawane. Ukazały się one w drugim obiegu wydawniczym (nielegalnie), podobnie jak tłumaczenia dzieł zagranicznych twórców.

 • Czasy po śmierci Stalina (1953)- po śmierci Stalina osłabł system terroru, zwiększyły się swobody obywatelskie, powstały niezależna od partii instytucje kulturalne, działały tatry studenckie. Nadal jednak wybuchały protesty społeczne, a działaczy politycznych spotykały szykany. W latach 60. nasilił się antysemityzm, w wyniku którego lub wielu ludzi wymuszonych było opuścić Polskę.

10. Wybitni filozofowie

 • Erich Fromm- autor dzieła „Ucieczka od wolności”, badał relacje i oddziaływania między jednostką a społeczeństwem, wierzył w możliwość ukształtowania zdrowego społeczeństwa, pozwalając jednostce na nieskrępowane rozwój.

 • Jean Paul Sartre- przedstawiciele egzystencjalizmu autor dzieła „Istnienie i niebyt”, uważał, że człowiek jest tym, czym się sam uczyni, nigdy nie jest ostatecznie „skończony” i sam podnosi odpowiedzialność za swoje czyny, dlatego czuje się samotny i zagubiony w świecie.

 • Jacques Derrida- przedstawiciele postmodernizmu, autor dzieła „O gramatologii”, głosił zasadę powszechnej dekonstrukcji, czyli w wielości możliwych interpretacji i odczytaj tekstu oraz języka. Wiąże się ona z brakiem wiary w możliwości poznawcze człowieka.

11. Ważne kierunki filozoficzne

 • Egzystencjalizm- głosił wolność jednostki, która odpowiedzialna jest za swoje czyny, co wywołuje jej leki pesymizm.

12. Dominujące nurty artystyczne

 • Socrealizm- ścisły związek działa z rzeczywistością, promowanie założeń partii komunistycznej (wprowadzono odgórnie w 1949 roku nigdy nie ustanowiono dominującego kierunku wobec wyłamywania się artystów już od połowy lat 50.)

 • Abstrakcjonizm- dominacja abstrakcji niegeometrycznej i linii falistych, prezentowanie przez sztukę samej siebie, fascynacja sztuką prymitywną i sztuką Dalekiego Wschodu, nieograniczona ekspresja twórcza, np. twórczość Jacksona Pollocka.

13. Zjawiska w literaturze

 • Nowa powieść”, antypowieść-we Francji, odrzucająca logiczną budowę świata przedstawionego i eksperymentująca z czasem, językiem oraz formą.

 • Teatr absurdu- poświęcony tragizmowi współczesnego człowieka, rezygnuje z akcji i scenografii, pomija psychologiczną motywację postępowania.

 • Socrealizm- tematyka pracy i walki klasowej

 • Egzystencjalizm- bohater przedstawiony jako samotna jednostka, zagubiona w absurdalnym świecie, nękana poczuciem nicości i „skazana na wolność wyboru.

Wspieraj rozwój serwisu JPmatura.pl

korzystaj z doskonale przygotowanych notatek

Autorskie opracowanie epok literackich

Opracowanie epok literackich

Hej przyjacielu! Potrzebujesz pomocy daj znać.