Opracowanie Granica

ŚCIĄGA Z LEKTURY

Opracowanie „Granica”

1. Geneza utworu

Powieść Zofii Nałkowskiej powstała w latach 1934 – 1939. Początkowo utwór ukazywał się w odcinkach na łamach kilku czasopism. W roku 1995 „Granica” ukazała się w wersji książkowej.

2. Znaczenie utworu

Granica jest powieścią uznawaną za najlepsze dzieło Zofii Nałkowskiej. Ukazuje bohaterów stojących w obliczu moralnych wyborów. Utwór jest ciekawy literackim obrazem rzeczywistości lat międzywojennych.

3. Gatunek literacki

4. Cechy gatunku widoczne w utworze

Ważną cechą utworu jest psychologizm – skupienie uwagi przede wszystkim na sferze przeżyć wewnętrznych postaci i analizie psychologicznej ich postępowania. Książka przedstawia życie ludzi z różnych warstw społecznych.

5. Czas i miejsce akcji

Akcja rozgrywa się w latach trzydziestych XX wieku, okresie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. Fabuła obejmuje także wydarzenia wcześniejsze, nawiązujące do dzieciństwa i młodości głównego bohatera Zenona Ziembiewicza.

Autorka zastosowała inwersja czasową, dlatego wydarzenia nie są opowiadane w porządku chronologicznym. Zostały wspomniane takie wydarzenia historyczne, jak I wojna światowa, kiedy Zenon uczęszczał do szkoły podstawowej, czy cud nad Wisłą 1920 roku, kiedy zaczął studiować w Paryżu, co pozwala precyzyjniej określić czas, w którym dzieje się akcja.

Większość wydarzeń rozgrywa się w prowincjonalnym miasteczku, którego nazwy czytelnik nie poznaję – przede wszystkim w kamienicy pani Kolichowskiej przy ulicy Staszica oraz w domu Zenona. Ponadto w Boleborzy (majątek zarządzany przez Ziembiewiczów), Chązebnej (majątek Tczewskich), Warszawie (wizyta Elżbiety u matki), Piesznie (rezydencja Olgierdowej Tczewskiej), Paryżu (studia Zenona), na południu Francji (podróż poślubna).

6. Bohaterowie

7. Bohaterowie drugoplanowi

8. Problematyka utworu

Początkowo powieść miała nosić tytuł „Schematy”, gdyż jej fabuła została oparta na powszechnie znanych schematach – romans „panicza” z wiejską dziewczyną, zemsta porzuconej kochanki, małżeński trójkąt, uwarunkowania rodzinne, czyli powielanie negatywnych wzorców z przeszłości: Justyna – nieślubne dziecko (jak matka), Zenon – zdradzanie żony (jak ojciec), Elżbieta – porzucenie dziecka (jak matka).

Problematyka utworu jest też wynikiem zainteresowania autorki ludzką psychiką – uczuciami, emocjami i zachowaniami człowieka uwikłanego w różne sytuacje życiowe. Powieść zawiera przy okazji oskarżenie społeczeństwa zbudowanego na niesprawiedliwości, krzywdzie i podziałach klasowych.

9. Symbole, słowa klucze

Granica – tytuł utworu należy odczytywać w sposób metaforyczny. Znaczenie odnosi się do:

10. Kompleks Boleborzański

Oznacza zespół utartych schematów postępowania. Zenon chciał za wszelką cenę uchronić się przed schematami zachowania ojca, którego potępiał. W rzeczywistości powielił taki sam model, nawiązując romans z Justyną Bogutówną. Inny przykład powielania schematu „odziedziczonego” po rodzicach to Elżbieta – choć w dzieciństwie zaznała dramatu opuszczenia przez matkę, tak jak ona wyjeżdża za granicę, pozostawiając własne dziecko; oraz Justyna, która tak jak jej matka angażuje się w romans z mężczyzną z wyższej sfery.

11. Charakterystyczne motywy

Utwór wprowadza motyw konformizmu, kariery, małżeństwa, zdrady, zemsty kobiet, rodziny, starości, szlacheckiego dworku.

12. Problematyka i główne przesłanie

Powieść Zofii Nałkowskiej podejmuje problematykę społeczną (obraz ziemiaństwa, inteligencji, mieszczaństwa i ludu; problem nierówności społecznej, bezrobocia, wykorzystywania warstw niższych, demoralizacji); polityczną (kształtowanie się władzy sanacyjnej w prowincjonalnym miasteczku, klasy rządzącej o wąskim programie politycznym, powiązania między kapitałem a polityką, bunty robotnicze, aresztowania); obyczajową (konformizm bohaterów), etyczną (ocena czynów postaci, ale też zmiany w ocenie norm moralnych w XX wieku – zacieranie się granic między dobrem a złem) i filozoficzną (człowiek, jego natura i egzystencja; metafizyka a materializm i racjonalizm). Bohaterowie „Granicy” zostali ukazani jako jednostki biologiczne, psychologiczne i społeczne. Człowiek, według Nałkowskiej, jest w pewnej mierze zdeterminowany, ale wolny i odpowiedzialny.

Nałkowska uświadamia czytelników, jaki wpływ na postępowanie jednostki mają powszechnie funkcjonujące stereotypy oraz konwenanse (strach przed rozpowszechnieniem prawdy o romansie i utratą pozycji społecznej sprawił, że Zenon nie wziął odpowiedzialności za ciążę Justyny, wolał pozbyć się problemu, finansując aborcję).

13. Budowa utworu, język, środki stylistyczne

Układ zdarzeń w powieści ma charakter retrospektywny – czytelnik na samym początku poznaje zakończenie fabuły; do tego samego zdarzenia wraca się w zakończeniu – jest to więc zarazem kompozycja klamrowa. Wątki nie zostały przedstawione chronologicznie. Narrator selektywnie wybiera informacje, prowadząc narrację z perspektywy bohaterów (technika punktu widzenia), stosuje też mowę pozornie zależną. W utworze mamy do czynienia z zastosowaniem dwóch technik pisarskich: realistycznej (przedstawienie fabuły w sposób obiektywny) oraz nowatorskiej, wzorowanej na nowych technikach pisarskich wprowadzonych przez prozę XX wieku (psychoanaliza postaci – czytelnik musi odejść od tradycyjnego „co dalej?” do poznawania motywacji psychologicznej bohaterów). Ważnym aspektem kompozycje jest paralelizm wątków oraz motywów (powtarzalność losów postać, np. schemat działania Waleriana Ziembiewicza i powielanie go przez jego syna Zenona).

Język powieści jest zindywidualizowany pod kątem bohaterów (np. niewykształcona Justyna mówi językiem prostym, często kolokwialnym, Elżbieta i Cecylia posługują się językiem wskazujące na pochodzenie z wyższych sfer). Opisy są z reguły drobiazgowe i plastyczne (np. opis salonu pani Cecylii).

14. Konteksty i nawiązania

Podobają Ci się podobne treści?

Zapisz się do naszego newslettera i zdobądź -20% zniżki na wszystkie opracowania! Wysyłamy tylko wartościowe treści dotyczące matury z języka polskiego!

Kupon rabatowy -20%

Wykorzystaj -20% zniżki na wszystkie opracowania! 

JPMATURA-20