Ą, Ę czy OM, ON, EM, EN ?

Ą, Ę piszemy : OM, ON, EM, EN piszemy:
W wyrazach rodzimych i zapożyczonych całkowicie spolszczonych.W wyrazach zapożyczonych odczuwanych jako obce.
Ą, ę wymieniają się nawzajem.Brak jakiejkolwiek wymiany.
W zakończeniach: -ąć (-ę, -ą -ął -ęła -ęło -ęli -ęły -ąc -ący -ąwszy -ęty -ęci -ęto) -ę (l. mn. -ęta)W zakończeniach: -enka, -onka, -enko, -onko, -enny, -onny, -ennik, -onnik, -ennica, -onnica, -om (celownik, l.mn.) 
Nie występują na początku wyrazu. Występują na początku wyrazu.