CH piszemy przed Ą, Ę, Ó

1. CH- przed literą Ą, np.:

Z macochą 
Za pazuchą 
Cechą 
Pod strzechą 
Chąśno (miejscowość)
Otuchą 

2. CH- przed literą Ę, np.:

Trochę 
Na pociechę 
Pod strzechę 
O cechę 
Zachęta
Paschę 
Chętny
Niechętny
Pod pachę 

3. CH- przed Ó, np.:

Samochód
Dachówka
Tchórz
Chód
Chów
Chór
Wschód
Zachód
Dochód