En, on przed zakończeniami -ny, -nik, -nica

1. Wyrazy zakończone na -enny oraz -onny, np.:

Bezżenny 
Rdzenny 
Monotonny 
Codzienny 
Sumienny 
Ochronny 
Odmienny 
Piśmienny 
Przestronny 
Ścienny 
Popromienny 
Chłonny 
Wonny 
Konny 
Jednostronny 

2. Wyrazy zakończone na -ennik oraz -onnik, np.:

Cennik 
Lennik 
Imiennik 
Dziennik 
Sennik 
onnik 
Zabobonnik 
Stronnik 
Zakonnik 

3. Wyrazy zakończone na -ennica oraz -onnica, np.:

Męczennica 
Mennica
Konnica
Uczennica
Dzwonnica 
Zakonnica