Fu-, hu-, tu-, zu- na początku

1. Przykłady wyrazów rozpoczynających się od fu-:

Futbol
Fundusz
Fujarka
Funkcja
Furia
Furtka
Futerał
Funt
Fundament

2. Przykłady wyrazów rozpoczynających się od hu-:

Huśtać
Huta
Hultaj
Hurt
Humor
Humanista
Hufiec
Huknąć
Hulać

3. Przykłady wyrazów rozpoczynających się od tu-:

Tuzin
Tutaj
Tułów
Turysta
Tunel
Tulipan
Tupnąć
Tuszować
Tulić

4. Przykłady wyrazów rozpoczynających się od zu-:

Zuch
Zupa
Zużyty
Zupełnie
Zulus
Zuzanna
Zubożeć
Zurbanizować
Zużytkować