H pisane w wyrazach z przedrostkami.

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

H pisane w wyrazach z przedrostkami

1. Przykłady przedrostków z języka greckiego:

Hiper – Nad, w nadmiarze
Hipo-Pod, poniżej
Hekt/ Hekto – Sto
Heks/ Heksa – Sześć

2. Przykłady wyrazów greckiego pochodzenia z przedrostkami:

Heksogen
Heksoza
Heksoda
Heksagon
Heksolit
Heksametr
Hektogram
Hektar
Hektolitr
Hektometr
Hektograf
Hektografować
Hiperinflacja
Hiperesteta
Hiperbola
Hipergeniczny
Hipermetria
Hiperkinezja
Hiperstatyczny
Hiperpoprawny
Hipertonia
Hipoteka
Hipoteza
Hipokryta
Hipogeum
Hipochondryk
Hipocentrum

Wspieraj rozwój serwisu JPmatura.pl

korzystaj z doskonale przygotowanych notatek

Autorskie opracowanie lektur literackich

Opracowanie epok literackich

Hej przyjacielu! Potrzebujesz pomocy daj znać.