H pisane w wyrazach z przedrostkami

1. Przykłady przedrostków z języka greckiego:

Hiper – Nad, w nadmiarze
Hipo-Pod, poniżej
Hekt/ Hekto – Sto
Heks/ Heksa – Sześć

2. Przykłady wyrazów greckiego pochodzenia z przedrostkami:

Heksogen
Heksoza
Heksoda
Heksagon
Heksolit
Heksametr
Hektogram
Hektar
Hektolitr
Hektometr
Hektograf
Hektografować
Hiperinflacja
Hiperesteta
Hiperbola
Hipergeniczny
Hipermetria
Hiperkinezja
Hiperstatyczny
Hiperpoprawny
Hipertonia
Hipoteka
Hipoteza
Hipokryta
Hipogeum
Hipochondryk
Hipocentrum