H wymienia się na G, Ż, Z, DZ

Wyrazy pisane w języku polskim przez H wymieniają się na G, Ż, Z, DZ

1. Przykłady:

Wataha – Wataże lub Watadze
Braha – Braże
Wahać się – Waga
Wahać się – Ważyć się
Wahać się – Wadze
Druh – Drużyna
Bezhołowie – Głowa
Błahy – Błazen
Sapieha – Sapieżyna
Hreczkosiej – Gryka
Hramota – Gramota
Bohdan – Bogdan