Kiedy piszemy CH, a kiedy H?

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kiedy piszemy CH, a kiedy H?

CH H
Wymienia się na s, ś, sz Wymienia się na dz, z, g, ż
Po s Po z
Po ą, c, ć, ę, ó, l, ł, m, n, ń, w, rz.
Na początku w cząstkach: arch-, archi-, arche-, chlor-, chol-, chir-, chrom-, choreo-, chryz-, chrono-, echin-, echo-, psych-, schizo-, synchro-, Na początku w cząstkach: hel-, hum-, his-, hos-, hydro-, homo-, hiper-, hipo-, homeo-, hiero-, hetero-, hemo-, hemi-, heli-, hagio-, hemato-, heksa-, hekto-, halo-.
W zakończeniach: -stych, -chia, -cha, -chać, -chnąć.
Prawie zawsze na końcu wyrazów.

Wspieraj rozwój serwisu JPmatura.pl

korzystaj z doskonale przygotowanych notatek

Autorskie opracowanie lektur literackich

Opracowanie epok literackich

Hej przyjacielu! Potrzebujesz pomocy daj znać.