Kiedy piszemy Ó, a kiedy U?

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kiedy piszemy Ó, a kiedy U?

Ó U
Wymienia na O, E, U. Wymienia się na OW.
W zakończeniach -ów, -ówka, -ówna, -ówek W zakończeniach: -uję, -ujesz, -uje, -uj, -ujmy, -ujący, -uć, -upić, -usić, -udzić, -uchać, -uszać, -urzać, -ukać, -ulać, -uwać, -tura, -um, -unek, -un, -una, -unka, -us, -usz, -uś, -usia, -unia, -uńcia, -uchna, -uch, -uszek, -ucha, -uszka, -uk, -uczek, -uka, -uczka, -ulek, -ulo, -unio, -ula, -ulka, -uleńka, -ut, -ucik,-uta, -utka, -up, -upa, -uga, -uda, -uła, -ucja, -ukcja, -usja, -uzja, -ust, -usta, -aur, -utki, -uśki, -uchny.
Na początku w sylabie: współ-, wspól-, spół-, włó-, wró- Na początku w sylabie: fu-, hu-, tu-, zu-.
Występuje w wyrazach rodzimych i bardzo nielicznych zapożyczonych. Bardzo rzadko na początku wyrazów. Występuje w wyrazach rodzimych i prawie wszystkich zapożyczonych. Jest też zawsze na początku wyrazu.
Nigdy nie występuje na końcu wyrazów. Zawsze występuje na końcu wyrazów.

Wspieraj rozwój serwisu JPmatura.pl

korzystaj z doskonale przygotowanych notatek

Autorskie opracowanie lektur literackich

Opracowanie epok literackich

Hej przyjacielu! Potrzebujesz pomocy daj znać.