Ó na początku wyrazu

Na początku wyrazu występuje bardzo rzadko (w rodzinach wyrazów osiem, ów i w D. Im od: oko, oda).

1. W rodzinie wyrazów osiem, np.:

Ósmoklasista
Ósmak
Ósmy
Ósemka
Ósmak
Ósemkowy

2. W rodzinie wyrazów ów, np.:

Ówdzie
Ówczesny
Ów
Ówcześnie

3. W dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników oko, oda:

Ócz (dopełniacz, liczba mnoga od: oko)
Ód (dopełniacz liczby mnogiej od: oda)