Powtórka! Kiedy Ó, a kiedy U?

1. Ó- piszemy, wtedy kiedy wymienia się na O, np.:

Stół – Stoły
Wesół – Wesoły
Mógł – Mogła

2. Ó- piszemy, wtedy kiedy wymienia się na E, np.:

Plótł – Pletli
Kościół – W kościele
Pszczółka – Pszczeli

3. Ó- piszemy, wtedy kiedy wymienia się na A, np.:

Skrócić – Skracać
Obrócić – Obracać
Powrócić – Powracać

4. U- piszemy na początku wyrazu, np.:

Unikat
Uniwersalny
Uniwersytet

5. U- na końcu wyrazów, np.:

Tabu
Gur
Em

6. Ó- piszemy w zakończeniach -ów, np.:

Chłopiec – Chłopców 
Atom – Atomów 
Kwiat – Kwiatów 

7. Ó- piszemy w zakończeniach -ówna, np.:

Cesarzówna 
Aptekarzówna 
Baronówna 

8. Ó- piszemy w zakończeniach -ówka, np.:

Harcówka 
Żarówka 
Lodówka 

9. Ó- piszemy w zakończeniach -ówek, np.:

ówek 
Nagłówek 
Dachówek 

10. U- w wyrazach zapożyczonych, np.:

Gust
Mumia
Szuler

11. U- piszemy w zakończeniach -uć, -upić, -usić, np.:

Czuć 
Łupić 
Kusić 

12. U- piszemy w zakończeniach -udzić, -uchać, -uszać, np.:

Budzić 
Chuchać 
Wyduszać 

13. U- piszemy w zakończeniach -urzać, -ukać, -ulać, np.:

Nurzać
Stukać 
Lulać 

14. U- piszemy w zakończeniach -uwać, -tura, -um, np.:

Czuwać 
Faktura 
Gimnazjum 

15. U- piszemy w zakończeniach -unek, -un, -una, np.:

Gatunek 
Całun 
Komuna 

16. U- piszemy w zakończeniach -unka, -us, -usz, np.:

Opiekunka
Globus
Arkusz 

17. U- piszemy w zakończeniach -uś, -usia, -unia, np.:

Tatuś 
Mamusia
Lalunia

18. U- piszemy w zakończeniach -uńcia, -uchna, -uch, np.:

Babuńcia 
Matuchna 
Duch 

19. U- piszemy w zakończeniach -uszek, -ucha, -uszka, np.:

Dzbanuszek 
Otucha 
Gruszka 

20. U- piszemy w zakończeniach -uk, -uczek, -uka, np.:

Druk 
Wnuczek 
Nauka 

21. U- piszemy w zakończeniach -uczka, -ulek, -ulo, np.:

Sztuczka 
Tatulek 
Księżulo 

22. U- piszemy w zakończeniach -unio, -ula, -ulka, np.:

Tatunio
Koszula 
Matulka 

23. U- piszemy w zakończeniach -uleńka, -ut, -ucik, np.:

Matuleńka 
Bankrut 
Drucik 

24. U- piszemy w zakończeniach -uta, -utka, -up, np.:

Batuta
Kajutka 
Trup 

25. U- piszemy w zakończeniach -upa, -uga, -uda, np.:

Krupa 
Ruga 
Nuda 

26. U- piszemy w zakończeniach -uła, -ucja, -usja, np.:

Bibuła
Ewolucja 
Dyskusja 

27. U- piszemy w zakończeniach -uzja, -ust, -usta, np.:

Aluzja 
Gust 
Kapusta 

28. U- piszemy w zakończeniach -aur, -uar, np.:

Centaur
Repertuar 

29. Ó- piszemy na początku wyrazu zaczynającego się na współ-, wspól-, spół-, np.:

Współczynnik
Wspólnik
Spółka

30. Ó- piszemy na początku wyrazu zaczynającego się na włó-, wró-, np.:

Włóczęga
Wróżyć

31. Dyftongi au, eu, np.:

Klauzula
Euforia

32. Ó na początku wyrazu, np.:

Ósmy
Ów
Ówdzie

33. Przyrostki -utki, -uśki, -uchny, np.:

Drobniutki 
Miluśki 
Leciuchny 

34. Fu-, hu-, tu-, zu- na początku, np.:

Furtka
Hulajnoga
Tuzin
Zupa

Podobają Ci się podobne treści?

Zapisz się do naszego newslettera i zdobądź -20% zniżki na wszystkie opracowania! Wysyłamy tylko wartościowe treści dotyczące matury z języka polskiego!

Kupon rabatowy -20%

Wykorzystaj -20% zniżki na wszystkie opracowania! 

JPMATURA-20