Przyrostki -utki, -uśki, uchny

1. Przymiotniki zakończone na -utki, np.:

Nowiutki 
Szczuplutki 
Bliziutki 
Malutki 
Słabiutki 
Cichutki 
Głupiutki 
Drobniutki 
Czyściutki 

2. Przymiotniki zakończone na -uśki, np.:

Bieluśki 
Caluśki 
Maluśki 
Młodziuśki 
Goluśki 
Miluśki 
Cichuśki 
Drobniuśki 
Bledziuśki 

3. Przymiotniki zakończone na -uchny, np.:

Ubożuchny 
Leciuchny 
Złociuchny
Skromniuchny 
Bieluchny 
Tłuściuchny