RZ w zakończeniach -arz

RZ piszemy w zakończeniach -arz wskazującym na osobę wykonawcy lub na wyraz łacińskiego pochodzenia.

1. Zakończenie -arz wskazuje na wykonawcę jakiejś czynności, np.:

Drukarz 
Gospodarz 
Księgarz 
Włodarz 
Łgarz 
Kpiarz 
Kucharz 
Mocarz 
Pieśniarz 
Plotkarz 
Blacharz 
Pisarz 
Taksówkarz 
Zbrodniarz 
Tragarz 

2. Zakończenie -arz w wyrazach łacińskiego pochodzenia, np.:

Elementarz – Elementarius
Kałamarz – Calamarium
Herbarz – Herbarium
Cmentarz – Coementerium
Ołtarz – Altare
Komentarz – Commentarius

3. Zakończenie -arz w innych wyrazach, np.:

Twarz 
Potwarz