RZ w zakończeniach -erz

RZ piszemy w zakończeniach -erz wskazującym na osobę wykonawcy lub na rzeczownik konkretny rodzaju męskiego

1. Zakończenie -erz wskazujące na wykonawcę jakiejś czynności, np.:

Harcerz 
Kuśnierz 
Fałszerz
Pasterz
Rycerz 
Tancerz 
Szlifierz 
Kanclerz 
Żołnierz 

2. Rzeczowniki konkretne rodzaju męskiego zakończone na -erz, np.:

(ten) Spichlerz 
(ten) Moździerz 
(ten) Pęcherz 
(ten) Perz 
(ten) Nietoperz 
(ten) Zwierz 
(ten) Kołnierz 
(ten) Pręgierz 
(ten) Talerz 

3. Zakończenie -erz podlegające wymianie RZ na R, np.:

Kacerz – Kacerski
Probierz – Probierczy
Wszerz – Szeroki
Macierz – Maciora
Pacierz – Paciorek
Pancerz – Pancernik