U na początku wyrazu

1. U piszemy zawsze na początku w wyrazach zapożyczonych, np.:

Ural
Uniwersalny
Ulster
Unikat
Urugwaj
Uzurpować
Ultimatum
Uniform
Urlop
Uniwersytet
Utopia
Uwertura

2. U piszemy na początku prawie wszystkich wyrazów rodzimych, np.:

Ubogi
Ubywać
Ukry
Uczony
Ubiór
Urząd
Urwać
Umrzeć
Ukroić
Urząd
Ucieczka
Ubóstwiać