Włó-, wró- na początku

1. Wyrazy rozpoczynające się od włó-, np.:

Włókno
Włókno
Włóczykij
Włóczęga  
Włóknik
Włóczyć
Włóka
Włócznica
Włóczka

2. Wyrazy zaczynające się od wró- np.:

Wróść
Wróbel
Wrócić
Wróżyć
Wróżba
Wróżbita