Współ-, wspól-, spół- na początku

Ó piszemy zawsze na początku wyrazów rozpoczynających się od współ-, wspól-, spół-.

1. Przykład wyrazów rozpoczynających się od współ-:

Współistnienie
Współczynnik
Współczucie
Współudział
Współrzędna
Współzależność
Współżyć
Współbieżny
Współczesny
Współplemienny
Współtworzyć
Współbrzmieć
Współautor
Współlokator
Współwyznawca
Współautor
Współtowarzysz
Współpasażer

2. Przykłady wyrazów rozpoczynających się od wspól-:

Wspólnofunkcyjny
Wspólnorynkowy
Wspólnordzenny
Wspólny
Wspólnie
Wspólnota
Wspólnik
Wspólność
Wspólniczka

3. Przykłady wyrazów rozpoczynających się od spół-, np.:

Spółgłoska
Spółdzielnia
Spółka
Spółdzielczy
Spółkować
Spółgłoskowy