Wymiana Ą na Ę

Ą lub Ę piszemy, gdy samogłoski te wymieniają się wzajemnie w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.

1. Wymiana ą na ę w innych formach tego samego wyrazu, np.:

ąd – Błędy
Dąb – Dęby
ąd – Błędy
Mąż – Mężowie
Ząb – Zęby
Rząd – Rzędy
Krąg – Kręgi
Wąż – Węże
Ręka – Rąk

2. Wymiana ą na ę w wyrazach pokrewnych, np.:

Gęś – Gąska
Kęs – Kąsać
Gąszcz – Gęsty
Mętny – Mącić
Prąd – Prędki
Pięć – Piąty
Węch – Wąchać
Sędzia – Sądzić
Pamiątka – Pamiętać