Wymiana Ó na A

1. Ó piszemy w różnych formach czasownika wskazującego na wielokrotność, np.:

Skrócić – Skracać
Obrócić – Obracać
Powrócić – Powracać
Powtórzyć – Powtarzać
Zwrócić – Zwracać
Wymówić – Wymawiać

2. Ó wymieniające się na A pojawia się w wyrazach pokrewnych, np.:

Wróg – Wraży
Przeróbka – Przerabiać
Obróbka – Obrabiać
Barbórka – Barbara