Wymiana Ó na O

1. Ó piszemy w innych formach tego samego wyrazu kiedy wymienia się na O, np.:

Rób! – Robię
Ogród – Ogrody
Stół – Stoły
Mógł – Mogła
Niósł – Niosła
Wiózł – Wiozła
Wyrósł – Wyrosła
Bój się – Boję się
Stój! – Sto
Wróg – Wrogowie
Upór – Z uporem
Wieczór – Wieczory

2. Ó wymieniające sie na O pojawia się w wyrazach pokrewnych, np.:

Ból – Boleć
Sokół – Sokoli
ód – Głodny
Nóżka – Noga
Podwórko – Na dworze
Wódka – Woda
Pół – Połowa
Łóżko – Łoże
Miód – Miodowy
Wtórny – Wtorek
Próchno – Proszek
Komórka – Komora