Wymiana Ż na DZ, DŹ, D, H

1. Wymiana Ż na DZ oraz Ż na DŹ, np.:

Żgnąć – gnąć
Księża – Ksiądz
Przydroże – Przy drodze
Krawężnik – Krawędź 
Mosiężny – Mosiądz 
Pieniążek – Pieniądz 

2. Wymiana Ż na D, np.:

Znużony – Nuda
Włożyć – Wkładam
Złożyć – Skład
Założyć – Zakła
Dołożyć – Dokładam
Przełożyć – Przekładam

3. Wymiana Ż na H, np.:

Pobłażać – Błahy
Drużyna – Dru
Watażka – Wataha