Ż przed L, Ł, N, R, W

1. Pisownia ż przed spółgłoskami L, oraz Ł, np.:

Żłób
Żłopać
Żłup
Wyżły
Wyżlin
Wyżłobić
Żużlowiec
Wrażliwy
Wyżlin

2. Pisownia Ż przed spółgłoską N, np.:

Można
Żniwo
Drażn
Księżna
Położna
Zamężna
Zależność
Strażnik
żnica
Jałmużna
Zmężnieć
Upoważn

3. Pisownia Ż przed spółgłoskami R oraz W, np.:

Żwawy
Żr
Łyżwy
Żwir
Żwawy
Żrący