Zakończenie -aż

Ż piszemy w zakończeniu -aż wskazującym na rzeczownik rodzaju żeńskiego, spójnik lub na francuskie pochodzenie wyrazu.

1. Przykład rzeczowników rodzimych rodzaju żeńskiego zakończonych na -aż:

Podaż 
Wyprzedaż 
Sprzedaż 
Straż 
Nadpodaż 
Odsprzedaż 

2. Przykłady spójników zakończonych na -aż:

Aż 
Chociaż 
Ponieważ 

3. Wyrazy francuskiego pochodzenia zakończone na -aż, np.:

Tatuaż 
Pejzaż 
Staż 
Makijaż 
Bagaż 
Bandaż 
Wir
Sondaż 
Litraż 
Metraż 
Kilometraż 
Tonaż 
Drenaż 
Pilotaż 
Masaż