Zakończenie -eż

Ż piszemy w zakończeniu -eż wskazującym na rzeczownik rodzaju żeńskiego, na wyraz niesamodzielny, na obce pochodzenie wyrazu lub w innych wyrazach.

1. Przykład rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonego na -eż:

Rubież  
Grabi
Odzi
Młodzież 
Trzebież 
Chodzież 

2. Przykłady wyrazów niesamodzielnych zakończonych na -eż:

T
Toteż 
Również 
Przecież 

3. Przykłady wyrazów obcego pochodzenia zakończonych na -eż:

Bareż 
Maneż 
Buldeneż 
Solfeż 
Beż 
Papież 

4. Inne przykłady nielicznych wyrazów zakończonych na -eż:

Łupież 
J
Rybojeż 
Na rości