Zakończenia -uch, -uszek

1. -uszek piszemy w parach wyrazów ze zdrobnieniem, np.:

Duch – Duszek 
Okruch – Okruszek 
Puch – Puszek 
Brzuch – Brzuszek  
Kożuch – Kożuszek 
Łańcuch – Łańcuszek 

2.-uch piszemy w wyrazach z przyrostkiem, np.:

Maluch 
Piecuch 
Leniuch 
Uparciuch 
Obżartuch 
Łasuch 

3. Przykłady różnych wyrazów z zakończeniem -uch, np.:

Eunuch 
Ruch 
Wybuch 
Zuch 
Zaduch
Chuch 
Sztambuch 
uch 

4. -uszek pisane w wyrazach z przyrostkiem (-usz+ -ek), np.:

Dzbanuszek 
Kwiatuszek 
Garnuszek 
Wianuszek 
Klocuszek 
Placuszek