Zakończenia -ucha, -uszka

1. Zakończenie -uszka piszemy w parach wyrazów ze zdrobnieniami , np.:

Pielucha – Pieluszka 
Kaczucha – Kaczuszka 
Ropucha – Ropuszka 
Mucha – Muszka 
Dziewucha – Dziewuszka 
Jemiołucha – Jemiołuszka 

2. -ucha w zakończeniu równych wyrazów, np.:

Otucha 
Kostucha 
Plucha 
Pazucha 
Do sucha 
Fucha 
Zawierucha 
Skrucha

3. -uszka w zakończeniu różnych wyrazów, np.:

Gruszka 
Puszka 
Pietruszka 
Poduszka 
Suszka 
Pogaduszka