Zakończenia -uchać, -uszać, -urzać

1. U piszemy w zakończeniach czasowników -uchać, np.:

uchać 
Wydmuchać 
Niuchać 
Udobruchać 
Wysłuchać 
Dmuchać 
Chuchać 
Gruchać 
Wybuchać 

2.U piszemy w zakończeniach czasowników -uszać, np.:

Wyduszać 
Wzruszać 
Zmuszać 
Ruszać 
Zagłuszać 
Osuszać 
Wysuszać 
Odkruszać 
Naruszać 

3. U występuje w zakończeniach czasowników -urzać, np.:

Nurzać 
Wynurzać 
Rozchmurzać 
Oburzać 
Odkurzać 
Odurzać