Zakończenia -ucja, -usja, -uzja

1.Przykłady wyrazów z zakończeniem -ucja:

Ewolucja 
Konstytucja 
Instytucja 
Rewolucja 
Rezolucja 
Dystrybucja 
Egzekucja 
Restytucja 
Kontrybucja 

2. Przykłady wyrazów z zakończeniem -usja:

Reperkusja 
Perkusja 
Dyskusja 

3. Przykłady wyrazów z zakończeniem -uzja:

Dyfuzja 
Kontuzja 
Aluzja 
Infuzja 
Konkluzja 
Iluzja 
Fuzja 
Transfuzja 
Żaluzja