Zakończenia -uga, -uda, -uła

1.Przykłady wyrazów z zakończeniem -uga:

Druga 
Zasługa 
Obsługa 
Żegluga 
Papuga
Szaruga 
uga 
Ruga 
Maczuga 

2. Przykłady wyrazów z zakończeniem -uda:

Amplituda 
Gruda
Etiuda 
uda 
Ruda 
Obłuda 
Buda 
Nuda 
Paskuda 

3. Przykłady wyrazów z zakończeniem -uła:

Reguła 
Bibuła 
Formuła 
Fabuła 
Gaduła 
Molekuła 
Safanduła 
Kopuła 
Partykuła