Zakończenia -uk, -uczek

1. Zakończenie -uczek występuje w parach wyrazów ze zdrobnieniem, np.:

Druk – Druczek 
Żuk – Żuczek 
Żuk – Żuczek 
Hajduk – Hajduczek 
Mruk – Mruczek 
Kruk – Kruczek 

2. Przykłady zakończeń -uk w różnych wyraz:

Stuk 
Bruk 
Huk
Buk 
Kaduk 
Kauczuk