Zakończenia -ulek, -ulo, -unio

1. -ulek w zakończeniach różnych wyrazów, np.:

Ojczulek
Mężulek 
Synulek 
Julek 
Lulek 
Podkoszulek 
Dziadulek 
Księżulek
Tatulek 

2. -ulo w zakończeniach różnych wyrazów, np.:

Tatulo
Mężulo 
Księżulo 

3. -unio w zakończeniach różnych wyrazów, np.:

Dziadunio 
Tatunio 
Mężunio 
Teściunio 
Jegomościunio 
Ojczunio