Zakończenia -un, -unka, -una

1. U piszemy w zakończeniu -un, np.:

Tabun
Zwiastun 
Neptun 
Zdun 
Piorun 
Szogun
Piołun 
Trybun 
Tajfun 
Kałdun 
Kołtun 
Monsun 
Całun 
Opiekun 
Biegun 

2. U piszemy w zakończeniach -una, np.:

Struna
Łuna 
Komuna 
Speluna 
Kuna 
Fortuna 
Bazuna 
Laguna 

3. U piszemy w zakończeniach -unka, np.:

Spelunka 
Biegunka 
Piastunka 
Opiekunka 
Zwiastunka 
Kołtunka