Zakończenia -ust, -usta

1. Przykłady zakończeń wyrazów -ust:

August 
Gust 
Wpust 
Biust 
Chrust 
Upust 
Spust 
Spust 
Zapust 

2. Przykłady wyrazów z zakończeniem -usta:

Usta 
Chusta 
Kapusta 
Pusta 
Rozpusta 
Langusta