Zakończenia -ut, -ucik

U piszemy w zakończeniach -ut, o ile nie zachodzi wymiana ó na o (lub ó na a), oraz w zakończeniu -ucik wskazującym na zdrobnienie od -ut.

1. W 1 osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym lub przyszłym prostym:

Absolut 
Bankrut 
Rekrut 
Substytut 
Kikut 
Mańkut 
Debiut 
Szkorbut 
Grejpfrut 
Azymut 
Statut 
Mamut 
Atrybut 
Wermut 
Ciut – Ciut 

1. W 1 osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym lub przyszłym prostym:

But – Bucik 
Drut – Drucik 
Rzut – Rzucik 
Filut – Filucik 
Kogut – Kogucik 
Surdut – Surducik 
Andrut – Andrucik 
Liliput – Lilipucik