Zakończenia -uta, -utka

1. Przykłady wyrazów zakończonych na -uta:

Buta
Juta
Ruta
Huta 
Batuta
Waluta 
Dysputa 
Danuta 
Boruta 

2. Przykłady wyrazów zakończonych na -utka wskazujących na zdrobnienie od -uta:

Kajuta – Kajutka 
Reduta – Redutka 
Nuta – Nutka
Narzuta – Narzutka

Minuta – Minutka 

Szpicruta – Szpicrutka