Zakończenia: -yż, -iż, -ąż, -ęż.

1. Wyrazy zakończone na -yż, np.:

Ryż 
Krzyż 
Anyż 
Wyż 
Czyż 
Paryż 
Paradyż 
Ostryż 
Wzwyż 

2. Wyrazy zakończone na -iż, np.:

Niż 
Spiż 
Paral
Prestiż 
Negliż 
Prodiż 

3. Wyrazy zakończone na -ąż lub -ęż, np.:

Mąż 
Książ
Wąż
Oręż
Wciąż
Uprząż
Pawęż 
Spręż
Lubiąż