Zakończenie -ówek

1. Ó piszemy w zakończeniach -ówek, np.:

Dachówek 
Zagłówek 
Nagłówek 
Pochówek 
ówek 
Lwówek 
Przychówek 
Wezgłówek 
Milanówek 

2. Pisownie wyrazów z punkty 1. możemy wyjaśnić wymianą Ó na O, np.:

Półgłówek – Pół głowy
ówek – Ołowiany
Wychówek – Wychować
Przysłówek – Przy słowie

Zakończenie -ówek występuje także w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników kończących się na -ówka

3. Przykłady:

Widokówka – Tych widokówek
Dniówka – Tych dniówek  
Kryjówka – Tych kryjówek