Zakończenie -ówka

1. Ó piszemy w zakończeniu -ówka, np.:

Średniówka 
Harcówka 
Pipidówka 
Żydówka 
Harówka 
Taksówka 
Żarówka 
Klasówka 
Lodówka
Nadbudówka 
Probówka 
Studniówka 

2. Literę Ó piszemy też w zakończeniach -ówa (zgrubienie od -ówka), np.:

Harówa 
Pipidówa 
Grochówa 
Klasówa 
Stówa 
Łapówa 

Pisownię znacznej części wyrazów zakończonych na -ówka można wyjaśnić wymianą Ó na O, np.:

3. Przykłady:

Tenisówka – (but) Tenisowy
Zawodówka – (szkoła) Zawodowa