Zakończenie -uć

1. U piszemy w zakończeniach czasowników -uć, np.:

Kuć 
Zepsuć 
Ukłuć 
Przekłuć 
Psuć 
Wyzuć 
Żuć 
Ozuć 
Zatruć 
uć 
Opluć 
Otruć 
Zaszczuć 
Podk
Czuć 
Truć 
Napluć 
Pluć 
Knuć 
Współczuć 
Przeczuć 
Wykuć 
Wykl się
Wysnuć