Zakończenie -ukać, -ulać, -uwać

1. U piszemy zakończeniach czasowników -ukać, np.:

Rozhukać 
Kukać 
Przeszukać 
Fukać 
Fiukać 
Szukać 
Stukać 
ukać 
Dukać 

2. U piszemy w zakończeniach czasowników -ulać, np.:

Ulać 
Kulać 
Odmulać 
Hulać 
Rozczulać 
Przytulać 
Lulać 
Znieczulać 
Opatulać 

3. U piszemy w zakończeniach czasowników -uwać, np.:

Czuwać 
Opluwać 
Wykłuwać 
Fruwać 
Rozpruwać 
Skuwać 
Odczuwać 
Posuwać 
Przeżuwać