Zakończenia -upić, -usić, -udzić

1. U piszemy w zakończeniach czasowników -upić, np.:

Ukatrupić 
Upupić 
Przekupić 
Upić (się)
Skupić (się)
Łupić
Kupić 
Wyłupić 
Ogłupić 

2. U w zakończeniach czasowników -usić, np.:

Zmusić 
Wykrztusić 
Krztusić 
Dusić 
Kusić 
Wydusić 
Zdusić 
Podkusić
Wymusić 

3. U w zakończeniach czasowników -udzić, np.:

Łudzić 
Brudzić 
Odchudzić 
Budzić 
Nudzić 
Napaskudzić 
Ostudzić 
Utrudzić 
Marudzić