Zakończenie -uś, -usia

1. -uś w zdrobnieniach, np.:

Tatuś 
Męż
Jędruś 
Kiciuś 
Piotruś 
Synuś 

2. -usia w zdrobnieniach i spieszczeiach, np.:

Mamusia 
Danusia 
Paniusia 
Gębusia 
Hanusia 
Wnusia 

3. -uś w innych wyrazach, np.:

Laluś 
Kapuś 
Struś 
Pracuś 
Rabuś 
Ruś