Zakończenie -uwać, -uszać, -urzać

1. U piszemy w zakończeniach czasowników -uchać, np.:

Chuchać 
Dmuchać 
uchać 
Udobruchać 
Niuchać 
Gruchać 
Wybuchać
Wysłuchać 
Wydmuchać 

2. U piszemy w zakończeniach czasowników -uszać, np.:

Ruszać 
Naruszać 
Wzruszać 
Wyduszać 
Zagłuszać 
Zmuszać 
Odkruszać 
Osuszać 
Wysuszać 

3. U piszemy w zakończeniach czasowników - urzać, np.:

Oburzać 
Odkurzać 
Odurzać 
Nurzać 
Wynurzać 
Rozchmurzać