Barok

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Zdobądź dostęp do pełnego opracowania epok literackich!

Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie ponad 80 stron A4 szczegółowych opracowań wszystkich epok literackich. Ucz się w wygodny sposób i nie trać czasu na szukanie wiedzy.

Kup teraz dostęp na cały rok.

59.99zł

Dostęp do produktu

Epoka - Barok

1. Ramy czasowe

 • W Europie od drugiej połowy XVI wieku do końca następnego stulecia.

 • W Polsce epoka ta trwała od lat osiemdziesiątych XVI w. po początek wieku XVIII.

2. Od czego wywodzi się nazwa

Nazwa pochodzi od portugalskiego słowa barroco– „rzadka perła o nierównym, nieregularnym kształcie”.

3. Gatunki literackie

 • kazanie

 • list

 • epos

Kazanie- gatunek literatury stosowanej, przemowa wygłaszana zwykle przez osobę duchowną wyznania chrześcijańskiego, która ma za zadanie nauczanie i przekazanie treści religijnych.

List- gatunek literatury stosowanej, pisemna wiadomość wysyłana przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata). Tradycyjny list to wiadomość zapisana na kartce (kartkach) papieru i zapieczętowana lub wysłana do adresata w kopercie.

Epos- jeden z głównych i najstarszych gatunków epiki. Obejmuje utwory najczęściej poetyckie, rzadziej tworzone prozą, ukazujące dzieje życia legendarnych, częściowo lub całkiem historycznych bohaterów, na tle wydarzeń przełomowych dla danego narodu. Często opowiadają nie tylko o postaciach ludzkich, ale też boskich, magicznych czy demonicznych.

4. Tematyka

 • dworska

 • ziemiańska

 • metafizyczna

5. Cele i cechy literatury

 • dydaktyzm- skłonienie do refleksji, pouczenie

 • rozrywka- ma zadziwiać, wywrzeć wrażenie, zaskoczyć. Występuje kunszt, przepych, zawiłość, kwiecisty styl i kontrast

6. Typowy bohater

 • Sarmata- szlachcic-ziemianin,tradycjonalista, gorliwy katolik, patriota, dobry kompan do bitki i do wypitki.

 • Dworak- wyrafinowany, wielbiciel życia i uciech dworskich, skłonny do refleksji.

7. Typ autora

Autor nie dba o popularność, jest dworzaninem, ziemianinem lub żołnierzem

8. Hasła Baroku

 • vanitas- wszystko marność

 • bojowanie- życie jest walką

 • et in Arkadia ego- jestem nawet w Arkadii- śmierć czai się wszędzie

9. Ważne kierunki w sztuce

 • manieryzm- kierunek, który pojawił się w pierwszej połowie XVI wieku we Włoszech, obfitujący w nieproporcjonalnie i skomplikowane formy oraz podejmujący wyszukane tematy. Jego cechy to przesadna ekspresja, czyli uzewnętrznienie przeżyć, zachwianie harmonii, deformacja postaci oraz nierealna kolorystyka.

10. Słynne dzieła Barokowe

 • Kościół II Gesù w Rzymie

 • Bazylika św. Piotra w Rzymie

 • Pałac w Wilanowie

 • Kamienice mieszczańskie w Gdańsku

 • Rzeźba „Ekstaza św. Teresy” Berniniego

11. Najwybitniejsi artyści

 • Peter Paul Rubens- malarz, autor m.in. „Trzech Gracji”, ”Podniesienia krzyża”, malował kobiety o obfitych kształtach (tzw. rubensowskie kształty).

 • Rembrandt van Rijn- malarz, autor m.in. „Lekcji anatomii doktora Tulpa”, ”Powrotu syna marnotrawnego”, mistrzowsko wykorzystywał światłocień.

 • Michelangelo Caravaggio- malarz, autor m.in. „Złożenia do grobu”, jego dzieła charakteryzują się niezwykłym napięciem dramatycznym.

12. Ciekawe zjawiska w literaturze Baroku

 • Marinizm- nurt literacki, zgodnie z którym autor dbał o kunsztowność i dworską elegancję utworu, zaskakiwał czytelnika niezwykłym językiem, wyszukiwanymi zabiegami stylistycznymi oraz oryginalnymi skojarzeniami. Nazwa nurtu wywodzi się od włoskiego poety Giambattisty Marina. Polskim przedstawicielem tego nurtu był Jan Andrzej Morsztyn.

 • Konceptyzm- podporządkowanie utworu zaskoczeniu czytelnika, które poeta chciał osiągnąć dzięki wyjątkowemu pomysłowi.

 • Styl makaroniczny- charakterystyczne dla polszczyzny barokowej nagromadzenie wtrętów łacińskich. Makaronizmy pojawiają się m.in. w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska.

13. Nurty polskiej literatury Barokowej

 • nurt metafizyczny- poezja skupiająca się na życiu duchownym człowieka- m.in. wiersze Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

14. Najważniejsi filozofowie Baroku

 • Kartezjusz (René Descartes)- autor „Rozprawy o metodzie”, stwierdził, iż niepodważalne jest tylko wątpienie, a ponieważ wątpić to myśleć, myśl istnieje na pewno („cogito ergo sum”, czyli „myślę, więc jestem”), twórca racjonalizmu (naczelne miejsce w poznaniu świata zajmuje rozum).

 • Blaise Pascal- autor „Myśli”, uważał, że możliwość poznania świata ograniczone (sceptycyzm poznawczy), sytuację człowieka ujął metaforycznie, nazywając go „trzecią myślącą” (jest słaby i kruchy, ale wie, że umiera, w myśleniu więc tkwi jego jego potęga). Twierdził też, że należy żyć tak, jakby Bóg istniał, ponieważ stawiając na jego istnienie, ryzykujemy niewiele, a możemy zyskać życie wieczne, jeżeli okaże się, iż mamy rację- tzw. zakład Pascala.

Wspieraj rozwój serwisu JPmatura.pl

korzystaj z doskonale przygotowanych notatek

Autorskie opracowanie epok literackich

Opracowanie epok literackich

Hej przyjacielu! Potrzebujesz pomocy daj znać.